Numerologie

Numerologie

Kvalita čísel nebo skupina čísel v datu narození vytváří neviditelnou sílu, či vibraci. Lze z něho vyčíst schopnosti člověka, jeho vlohy. Prozradí nám například zdravotní potíže, profesní možnosti, sexuální energii. Dokáže nám prozradit celou řadu tajemství. Numerologie znamená zkoumat data narození určitého člověka s cílem dospět k lepšímu pochopení jeho osoby.

Numerologie nám může pomoci dobře porozumět svému nitru, svým dětem, partnerům, bližním. Dokáže najít odpovědi na tyto otázky:

 • Jaký mám talent a schopnosti?
 • Jaký je můj charakter?
 • Jaké mám pracovní, společenské a osobní potřeby?
 • Jak mám řešit manželské problémy?
 • Jak mám řešit citové problémy?
 • Jaký je vhodný studijní obor pro mé dítě?
 • Jaký je pro mě vhodný partner?
 • Jak se mám vyrovnat se zdravotními potížemi, neúspěchy ve škole, zaměstnání, společnosti?

Nebo Vám také může pomoci při podnikání:

 • Jaký je přínos jednotlivce pro firmu?
 • Jaká je vhodnost podřízeného pro určitou funkci?
 • Jaký je vztah jednotlivců mezi sebou?
 • Jaký je vztah pracovního kolektivu k majiteli?
 • Jaké je zapojení jednotlivců do firemního kolektivu?